WordMat

Hent WordMat

WordMat er et tilføjelsesprogram til Word. Når det er installeret vil der være en ekstra fane i Word der giver adgang til en række avancerede matematiske operationer. WordMat er målrettet det danske gymnasium og er gratis, frigivet under GNU General Public Licence.

 • WordMat er ét samlet værktøj til matematik
 • Ingen maskinsprog. Input og output er korrekt matematisk notation.
 • Dansk sprog, dansk komma og prik-gangetegn er standard
 • Fuld kontrol over layout da Word anvendes
 • Synergieffekt med andre fag der benytter Word
 • Ligningseditoren i Word er rigtigt god. Alt kan indtastes via tastatur

WordMat funktioner

Ligningsløsning

 • Analytisk og numerisk løsning af ligning, ulighed eller ligningssystem
 • Differentialligninger

Regression

 • Lineær, eksponentiel, potens, polynomisk, bruger defineret

Graftegning

 • 2D Plot af op til 6 funktioner samtidigt og 3 datasæt
 • Integration af eksterne grafprogrammer. Graph, GeoGebra, GnuPlot
 • 3D plot af forskrifter, ligninger, parameterfremstillinger, vektorer og punkter
 • 3D plot af omdrejningslegemer

Statistik og sandsynlighedsregning

 • Beregning af frekvenser, kumulerede frekvenser, kvartilsæt, fraktiler, middelværdi og spredning for observationssæt.
 • Prikdiagram,Pindediagram, Histogram, Boksplot, Trappediagram, Sumkurve
 • Gruppering af observationssæt
 • Chi i anden test og Goodness of fit test
 • Fordelinger: Normalfordeling, Binomialfordeling, Chi2-fordeling

Geometri

 • Start af GeoGebra direkte fra WordMat med overførsel af indstillinger, definitioner mm.
 • Trekantsløser

Formelsamling

Komplekse tal

Automatisk nummerering af ligninger

Fysik

 • Enheder
 • Foruddefinerede fysiske konstanter og tabelværdier

System Requirements

   • Windows XP, Vista, 7, 8, 10, MacOSX
   • .Net framework 4.0 (Windows Update)
   • Microsoft Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 and 2011(Mac), 2016(Mac)

Video


Screenshots

Screenshots for WordMat


FAQ – Frequently Asked Questions

Jeg får flere e-mails end jeg kan nå at svare på. Specielt spørgsmål der allerede er besvaret her i FAQ’en bliver prioriteret lavt.

Hvad er WordMat?
Et tilføjelsesprogram til Word, der giver en ekstra menu i Word. Menuen tilføjer matematikfunktionalitet til Word, så man fx kan løse ligninger og vise grafer

Hvem bruger WordMat?
WordMat er målrettet det danske gymnasium, men bliver anvendt på mange forskellige uddannelser. Heriblandt Folkeskoler, stx, htx, hhx, maskinmesteruddannelsen, el-installatøruddannelsen og universiteter. Omkring 10.000 downloader programmet om måneden

Er WordMat virkelig gratis?
Ja, WordMat samler i virkeligheden en række andre gratis programmer, som er frigivet under Gnu General Public License eller lignende.

WordMat er open source, men hvor er kilde-koden?
Kildekoden kan hentes på WordMat’s GitHub site.
Det meste er skrevet i VBA (Visual Basic for Application). Åben filen WordMat.dotm og klik alt+F11 for at tilgå kildekoden. Matematik-motoren til WordMat er Maxima. Den version som installeres med WordMat er tilpasset og udvidet en del i forhold til standardinstallation. Dette er programmeret i Maxima-Lisp og kan findes i mappen: WordMat\Maxima-5.38.1\share\maxima\5.38.1\share\contrib. Her er det filerne SolveReal.Mac, WordMatUnitAddon.mac og unit/unit.mac der er tilføjet/ændret. Der er også skrevet et lille api i henholdsvis c(Mac) og c#(Windows) til kommunikation med mellem Word og Maxima.

Hvilke Office-versioner kan jeg bruge?
Du kan bruge Office 2007, 2010, 2013, 2016 og 2019 til Windows samt Office 2011(Mac) og 2016, 2019(o365) til Mac, men ikke tidligere versioner. WordMat virker ikke med Word Online eller mobile-versioner.
Version 1.10 er den sidste version der understøtter Office 2007, og v.1.04 er den sidste version til at understøtte Word 2011 til Mac.

Hvor finder jeg mere information?
Ved at installere WordMat og vælge Manual. En online version er også under udarbejdelse WordMat Online manual, men er endnu meget sparsom

Jeg tror jeg har fundet en ny fejl. Hvordan rapporterer jeg fejlen?
Kontroller først at fejlen ikke er beskrevet under fejlfinding her på hjemmesiden eller i manualen. Fejl oprettes som issue’s på WordMat’s GitHub site
Læs dette før du opretter et issue: Contributing

Jeg får at vide at jeg ikke har Office installeret eller WordMat menuen dukker ikke op i Word.
Check punktet ovenfor omkring understøttede Office-installationer. Fejlen kan også opstå hvis der er problemer med Office-installationen  – prøv at geninstallere Office. På nye computere, hvor der er forudinstalleret Office, som aktiveres med en skoleadgang, kan dette problem opstå. Det kræver en geninstallation af Office.

Installation vil ikke køre pga. Word allerede åben
Prøv at genstarte computeren, og køre installationsfilen som det første. Outlook der kører kan også forårsage dette problem. Alternativt åbn jobliste og klik detaljer. Se efter processen Winword.exe og luk den.

Fejl: – compile error …
På Mac skyldes denne fejl sandsynligvis at Word 2016 ikke er opdateret til nyeste version. På Windows er problemet mere alvorligt. Det vil formentlig kræve en geninstallation af Office-pakken.

WordMat melder ”Fejl ved beregning” ved alle forsøg på at beregne eller låser ved opstart.

 • Prøv at deaktivere Antivirus. Hvis det hjælper, kan du under indstillinger i antivirusprogrammet forsøge at finde den funktion i antivirusprogrammet der forårsager problemet. Du kan også prøve at geninstallere WordMat med Antivirus deaktiveret. Det kan også være nødvendigt helt at afinstallere AntiVirus programmet. ZoneAlarm kan forårsage denne fejl, da den blokerer Maxima. ZoneAlarm skal helt fjernes.
 • Det kan skyldes at WordMat er sat i Latex-mode. Opret en ny ligning, klik i ligningsmenuen og se under konverteringer. Unicode skal være valgt, ikke Latex.
  På Mac findes denne indstilling ikke i menuen, men det sker på enkelte computere at de opfører sig som om Latex er valgt. Muligvis kommer der på et tidspunkt en knap, hvor man kan vælge Unicode, men pt er eneste løsning en fuldstændig afinstallation af Office-pakken på Mac’en. Det er desværre en proces der kræver nogle manuelle trin. se her: Fjern office til mac
 • WordMat virker ikke hvis dokumentet ligger på et netværksdrev. Gem filen lokalt på computeren. Denne fejl kan være periodisk. Specielt for Parallels til Mac skal ”shared folders” være deaktiveret. Nogle skoler kan have sat standarddrev til at være netværksdrev. Check i Word / Indstillinger / Gem om der står et netværksdrev under standardfilplacering.
 • Det kan være at Word bruger en standardskabelon fra Word 2003. Det kan ses ved at der står (kompabilitetstilstand) øverst når der oprettes et tomt dokument. Lokaliser da normal.dot (typisk %appdata%\microsoft\templates eller ved at søge på normal.dot på hele computeren) Slet, omdøb eller åbn den og konverter den op til 2007 eller 2010 format.
 • Måske er Word sat til at starte i 2003 format som default. WordMat burde ordne dette problem under installationen, men check evt. Kør regedit og se om følgende findes For Word 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options\DefaultFormat Hvis den er sat til Doc, skal den bare slettes.
 • For Word 2007 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options\CompatMode Hvis den er sat til 1 så slet den.

WordMat menuen er pludselig forsvundet fra Word.
Det kan være at Word af eller anden grund har deaktiveret WordMat tilføjelsesprogrammet. Med WordMat installerede du et lille program der kan aktivere WordMat igen. I startmenuen skal du finde mappen WordMat og trykke på ’Reaktiver WordMat’. Alternativt kan man manuelt aktivere WordMat igen indefra Word: Filer / Indstillinger / Tilføjelsesprogrammer / vælg for neden ’Word-tilføjelsesprogrammer’ og tryk udfør. Sørg for at der er et flueben ud for WordMat.dotm. Tryk OK. Alternativt prøv: Filer / Indstillinger / Tilføjelsesprogrammer / vælg for neden ’deaktiverede elementer’ og tryk udfør. Marker og aktiver WordMat.dotm.

Jeg får en fejl med: Can’t create ActiveX component kommer ved forsøg på beregninger.
Det skyldes højst sandsynligt en fejl under installationen. Prøv at installere igen. Antivirus-programmer kan forstyrre installationen, så prøv at deaktivere antivirus under installationen. Ellers kan det måske skyldes rettighedsproblemer eller problemer med .Net installationen på maskinen.

Tastaturgenveje virker ikke
Tastaturgenveje er tilknyttet en word-skabelon. WordMat-skabelonen indeholder tastaturgenvejene, men disse kan konflikte med tastaturgenveje der fx ligger i normal.dotm. Det kan også skyldes en fejl i WordMat-skabelonen ved en opdatering – afvent da en ny opdatering. Man kan nulstille hele normal.dotm skabelonfilen ved at slette den, eller bare tastaturgenvejene. På Mac åbnes tastaturgenveje fra funktions-menuen og nederst vælges normal.dotm og der trykkes nulstil. På Windows vælges indstillinger | Tilpas båndet | Genvejstaster: Tilpas | Nulstil alle.

Mit Antivirus program siger at WordMat er en trojansk hest
Antivirus programmer kan fejlagtigt identificere harmløse programmer som værende farlige. AVG antivirus gør/har gjort dette. I april 2020 identificerede Windows defender også fejlagtigt WordMat som virus. Problemet er dog løst hos Microsoft og opdateringer på vej ud.

Pludselig vil WordMat ikke beregne noget som helst.
Det har lige virket. Du har muligvis en fejl i en definition. Tryk på definitioner i menuen for at se hvilke definitioner der er gældende. Hvis der er noget der ser forkert ud må du opspore problemet i dokumentet, eller indsætte en ”slet def:” kommando. Der kan også være opstået en uventet fejl i Maxima. Under Indstillinger/avanceret kan du genstarte Maxima.
Hvis fejlen stadig er der efter en genstart af Word, kan det skyldes en uhensigtsmæssig indstilling. Check fx output-enheder

Der foretages ikke de forventede beregninger i et Excelark (Statistik fx)
Hvis du efter at have åbnet et Excelark fra WordMat har gemt det, bliver det som udgangspunkt gemt uden makroer (Du får en advarsel, men de fleste overser denne). Dvs. den programdel der skal foretage beregningerne slettes. Når du gemmer Excelarket skal du aktivt vælge at gemme det som et Excelark med aktiverede makroer. Alternativt brug indlejrede Excelark

Problem med indlejrede Excelfiler
Fejlen ”Serverprogrammet, kildefilen eller objektet …” kommer når der dobbeltklikkes på indlejrede Excelark. Fejlen kan skyldes et tilføjelsesprogram til Excel. F.eks. Google Cloud Connect. Deaktiver tilføjelsesprogrammet i Excel.

Jeg bliver spurgt om jeg vil aktivere makroer. Hvordan slipper jeg af med det?
WordMat kommer normalt ikke med denne forespørgsel. Måske har du en atypisk installation. Du kan umiddelbart omgå det ved at sænke sikkerhedsniveauet. Det kan fjernes ved at sætte følgende flueben i Excel: Filer / Indstillinger / sikkerhedscenter / indstillinger for sikkerhedscenter / Indstillinger for makro / Aktiver alle makroer
Bemærk dog at det er en sænkning af sikkerhedsniveauet.

Ligninger udskrives ikke korrekt
Det er en fejl som kun forekommer med Windows XP. Den fremkommer oftest når der er billeder / diagrammer på samme side som en ligning. Den kan rettes ved at sætte det rigtige flueben. – I kontrolpanelet vælges “Internationale og sproglige indstillinger” og herunder fanebladet “Sprog”

 • Sæt flueben i “Installer filer til komplekse skriftsprog…..”
 • Klik OK osv.

Kræver muligvis adgang til en XP-installationscd.

Ligninger vises ikke korrekt på pdf
Prøv et andet program til at generere pdf-filer, som fx pdf-creator

Word vil ikke åbne dokumentet
Wordfiler kan under uheldige omstændigheder blive ødelagt. Word kan selv forsøge at reparere filen. Når du åbner dokumentet inde fra Word kan du vælge ’åbn og reparer’ for neden. LibreOffice er mærkeligt nok bedre til at læse fejlbehæftede Word-filer, men ligninger går da tabt. Lav altid backup i flere udgaver, flere steder.

Word låser fuldstændigt ved tryk på backspace i ligning
Microsoft er gjort opmærksom på fejlen og burde have løst problemet. Det kan dog være at du kører en ældre version af Word (rettet fra build 7710.1000 i Word 2016/o365). Fejlen kommer ikke hvis man er i kladdevisning. I tidligere udgaver af Word kan det skyldes en eller anden fejl mellem Word og Tablet PC-funktionerne i Windows. Fejlen kan derfor fjernes ved at deaktivere Tablet PC-funktionerne som de fleste ikke har behov for. Gå ind i Kontrolpanel / Programmer / Programmer & Funktioner / Slå Windows funktioner til eller fra. Her fjernes fluebenet ved Tablet PC-komponenter.

Word kører langsomt.

Hvis man har mange ligninger i dokumentet eller en langsom computer, kan det påvirke hastigheden. Der er umiddelbart 4 ting man kan gøre.

 • Husk at indsætte slet definitioner kommandoer i dokumentet. Det begrænser den del der skal søges igennem for at finde definitioner.
 • For Windows 7 og ældre: Deaktiver Tablet PC komponenter. Den funktion påvirker generelt hastigheden negativt på matematikfelter. Se forrige fejl for at se hvordan den deaktiveres.
 • Hastigheden kan forbedres betydeligt hvis man skifter til kladde-visning. Find fanen ”Vis” og under dokumentvisninger vælges Kladde. Der er også en genvej til denne nederst til højre på skærmen. Under Indstillinger / avanceret kan man gøre det muligt at starte op i kladdevisning.
 • Man kan også slå visning af billeder fra. Det gør det også hurtigere. Tabeller gør også dokumentet langsommere.

Hvordan installeres WordMat på mange computere?
Man kan køre WordMat.exe med parameteren /silent. Hvis man allerede har installeret Graph og/eller GeoGebra kan WordMat køres med parameteren /NoGraph og /NoGeoGebra

Specifikke Mac spørgmål

Hvad med Mac-computere?
WordMat understøtter Word 2011, 2016 og o365 til Mac (intelbaserede). WordMat understøtter ikke de nye Apple Silicon baserede Macs 100%. Alle CAS-baserede funktioner virker ikke, men formelsamlinger og interaktive Excel-ark virker. Det er endnu uklart om det vil lykkes at få CAS til at virke.
Version 1.04 er den sidste version der understøtter Word 2011. Der er nogle få forskelle mellem Windows og Mac-versionen.

Computeren vil slette ikke køre installationen
Ved installation skal sikkerhedsindstillinger sættes til at tillade installation af alle programmer og ikke kun fra app-store. Gå til system indstillinger | Sikkerhed & anonymitet | Tillad programmer hentet fra: Alle

Kompileringsfejl
Dette skyldes formentlig at Word ikke er opdateret til nyeste version. Det sker at nogle Mac-computere ikke korrekt registrerer, at der er kommet en ny version, formentlig pga et problem i en tidligere version af Microsoft Autoupdate. Man kan manuelt installere den nyeste version af Microst AutoUpdate (MAU) her: Update history for Office for Mac

GnuPlot virker ikke – Der meldes en rettighedsfejl
Første gang GnuPlot køres bliver man bedt om at give adgang. Hvis der her svares nej, er det ikke nemt at ændre igen.
Gå til følgende mappe: ‘~/bibliotek/containers/com.microsoft.word/Data/WordMat’ og giv læse- og skrive adgang til mappen. Højreklik på mappen og vælg ‘vis info’. Nederst kan rettighederne ændres. Dernæst evt. genstart og geninstallation af WordMat.

GeoGebra virker ikke
Der findes en del forskellige udgaver af GeoGebra. Fra version 1.13 installeres GeoGebra 5, hvormed WordMat virker.

Definitioner virker ikke eller Word siger noget med normal.dotm ved hver opstart og nedlukning
Det kan skyldes problemer med normal.dotm filen. Det kan løses ved at slette filen. Word gendanner automatisk en ny som burde virke.
På Mac findes filen her: ~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content/Skabeloner

 

 


Download

Hent WordMat


Links

Maxima

Maxima bliver installeret som en del af WordMat og er det CAS-program som foretager de fleste beregninger.

GeoGebra

GeoGebra bliver installeret som en del af WordMat. Det er et stærkt program til både Geometri og Graftegning.

GnuPlot

GnuPlot bliver installeret som en del af WordMat. Det anvendes af WordMat til at lave 3D-grafer.

Graph

Gratis graf-program der kan indsættes direkte i Word via WordMat. Bliver installeret sammen med WordMat. Meget brugervenligt.